Czy posiadasz zezwolenie na wykonywanie zdjęć w kościele?

Posiadam stosowane upoważnienia na fotografowanie podczas Liturgii Sakramentu Małżeństwa wydane przez Diecezję Toruńską.